Veronika Kašparová – Vašková

*1980

Veronika Kašparová – Vašková je výtvarnice a žižkovská vlastenka. Absolvovala obor Galernictví a muzejnictví na VOŠIS Praha a obor Arts Management na IT Sligo. Od roku 2003 pracuje jako asistentka v AP atelieru Josefa Pleskota. V současnosti si užívá na mateřské dovolené.

Výtvarně spolupracovala na románu pro mladé čtenáře „Hrobaříci a Hrobaři“ autorky Pavly Horákové. Ilustrace byly vydány také samostatně jako sada 12-ti pohlednic „Žižkovské čumkarty“.

Dále na popud žižkovského básníka a spisovatele Pavla Vrány pastelem namalovala „Žižkovské mariášky“, což jsou karty představující osobnosti spjaté se Žižkovem buď tím, že se na Žižkově narodily, žily a tvořily nebo se Žižkov promítal v jejich tvorbě.

Co se týče fotografování, tomu se jako takovému věnuje až od roku 2010. Před tím fotila především předlohy pro své obrazy. Jejím hlavním foto-tématem se stala „neobyčejná obyčejnost“. Zachycuje běžné věci v momentě, kdy ony samy tvoří umělecké dílo.

Účastnila se řady výstav, a to jak samostatných tak skupinových.